ප‍්‍රාදේශීය ව්‍යාපාරිකයින් මුහුණ දෙන ගැටළු සොයා බැලීම සදහා ප‍්‍රාදේශීය වාණිජ මණ්ඩල 11ක සහභාගිත්වයෙන් 2018.01.18 දින ශ‍්‍රී ලංකා වානිජ මණ්ඩලයේ මූලිකත්වයෙන් අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් ශාලාවේදී සාකච්ඡවක් පැවැත්විය. Verite Research ආයතනය මේ පිළිබදව කටයුතු කරයි. ශ‍්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර මහ ලේකම් චන්ද්‍රරත්න විතානගේ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූ මෙම වැඩමුළුව සදහා අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රික් වාණිජ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් පී.බී.දිසානායක මහතා සහභාගි විය.

Posted by ACCIA on Jan 26th, 2018 and filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Ceylon Chamber_1

Ceylon Chamber_2
Ceylon Chamber_3

Recent Entries

Photo Gallery